• 0532 658 7834

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası; kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı, Genel ve Özel Şartlar ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde teminat sağlamaktadır.

Haksa Sigorta Nakliyat Sigortası ile hangi riskler güvence altında?

Enstitü Klozları A, B, C
Kamyon Klozu, Tam ziya
Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet, Taşınan yük

WhatsApp Destek